Park Garagnin Fanfogna / Garagnin Fanfogna Park Revitalization
Trogir, Croatia
2018.

 

 

Vila Roma interijer / Villa Roma interior design project
Dubrovnik, Croatia
2019.

 

 

 

Dječje igralište “Voaz” / “Voaz” Playground
Cavtat, Croatia
2018.

 

 

Park Brsalje / Brsalje Park
Dubrovnik, Croatia
2019.

 

 

Put Klačina / Lime kilns path
Molunat, Croatia
2019.

 

 

Sanacija platoa Gradac / Gradac Plato Revitalization
Dubrovnik, Croatia
2021.

 

 

Natječaj Park Gradac / Park Gradac Competition
Dubrovnik, Croatia
2020.

 

 

 

Baština Zrinski / Zrinski Heritage
Sisačko-moslavačka županija, Croatia
2019.

 

 

Park umjetničke škole Luka Sorkočević / Luka Sorkočević Art School Park
Dubrovnik, Croatia
2020.